Temadag ”Vad händer i landskapet om dammarna försvinner?”

Alsteråns vattenråd bjöd in till en temadag 7 december i Fröseke, med fokus på dammarnas roll i våra brukssamhällen. Längs Alsterån med biflöden finns en historia med flertal industrier, glasbruk och dammar. Stort tack alla deltagare och föreläsare som var med denna dag!

Föreläsningar under kvällen:

Föreläsning – Bakgrund och nuläge

Föreläsning – tillgång till vatten i ett förändrat klimat

Föreläsning – Småkraftverkens betydelse för energiförsörjningen

Föreläsning – det kulturhistoriska perspektivet

Föreläsning – Vandringshinder i ett vattendrag och påverkan på biologin

Fullständigt program läser du här