Temadag ”Vad händer i landskapet om dammarna försvinner?”

Alsteråns vattenråd bjuder in till en temadag med fokus på dammarnas roll i våra brukssamhällen. Längs Alsterån med biflöden finns en historia med flertal industrier, glasbruk och dammar. Vad händer om dammarna försvinner? Vi möts för att se frågan ur olika perspektiv. Eftermiddagen tillägnas kommunerna, deras roll och gemensamma frågeställningar (särskild inbjudan). Framåt kvällen bjuds föreningar och allmänheten in för att lyssna på föredrag och diskutera.

När? Torsdag 7 december kl. 17:30-ca 20:30

Var? Fröseke Folkets Hus

Anmälan senast 29/11 till lena.simonsson@monsteras.se

Fullständigt program läser du här

Välkommen!