Här visas några foton på vad vi har för aktiviteter i vattenrådet.

Medverkar vid årliga evenemanget Gäddans dag i Mönsterås (Kronobäcks våtmark)
Skapa lekbottnar. Iläggning av lekgrus (Badebodaån)
Seminariekväll om vattnets värde (Alsterbro)
Studieresa till Kristianstads vattenrike
Vattendragsvandring
Vattenrådsdialogmetoden – vad tycker du?
utsättning öringrom (Badebodaån)