Alsteråns Vattenråd är ett organ för intresserade inom Alsteråns avrinningsområde, Smålandskusten, område 75. Vattenrådet består av kommuner, företag, organisationer, skog- och jordbruksnäringen, fastighetsägare och allmänhet.

Vattenrådets mål är att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Alsteråns avrinningsområde och främja medlemmarnas intresse. Vattenrådet ska bland annat bereda samrådsärenden från vattenmyndigheten genom att bland annat ge lokala synpunkter på statusklassning och åtgärdsförslag.

Fakta om Alsteråns avrinningsområde

Alsteråns avrinningsområde (1525 km²) är beläget i mellersta östra delen av Småland. Avrinningsområdet ligger i både Kronobergs och Kalmar län, inom kommunerna Uppvidinge, Högsby, Nybro och Mönsterås. Huvudfåran rinner i avrinningsområdets södra del, parallellt med det största biflödet Badebodaån. Båda vattendragen mynnar i Allgunnen som är avrinningsområdets största sjö med en storlek på 14 km². Alsterån rinner därefter genom Blomstermåla och vidare till Strömsrum innan den mynnar i Kalmarsund norr om Pataholm. Hela området är mycket naturskönt, med rik och unik flora och fauna.

Styrelsen

 • Ordinarie:
 • Åke Carlsson, Uppvidinge
 • Carl-Axel Blom, Högsby
 • Martina Aronsson, Nybro
 • Björn Kuhlmann, Mönsterås
 • Anna Sjöstrand, Profilgruppen AB
 • Ann-Sofie Eriksson, Econova
 • Ewert Frisk, LRF
 • Pernilla Henriksson, Södra Skog
 • Thomas Rappe, Strömsrums AB
 • Jan Karlsson, Uvasjöns FVOF
 • Claes-Göran Alriksson, Alsterbro shf
 • Wilhelm Alström, Handbörds Naturskyddsförening
 • Ersättare:
 • Lennart Johansson, Mönsterås
 • Charlotte Andersson, Nybro
 • Jonas Kjellnäs, Profilgruppen
 • Örjan Ivansson, LRF

Vill du bli medlem?

Som medlem i Alsteråns vattenråd får du ta del av och en redovisning av den årliga recipientkontrollen för att se hur vattenstatusen är i ån. Du får även inbjudan till den årliga stämman i maj och möjlighet att vara med på aktiviteter som anordnas inom vattenrådet.

Medlemsavgiften ligger för år 2023 på 500 kr för föreningar/organisationer och 1500 kr för företag.

Vill din organisation vara medlem i Alsteråns vattenråd? Skicka in en intresseanmälan till oss.