OBS INSTÄLLT! Tycker du om vatten och skog? Välkommen på temakväll om vattenuppehållande åtgärder!

Alsteråns vattenråd anordnar en kväll på temat vattenuppehållande åtgärder med fokus på skogsmiljöer. Kvällen anordnas i samarbete med Linnéuniversitetet och projektet GRIP on LIFE (Länsstyrelsen o Skogsstyrelsen).

Temakvällen planerades till 1 april men är nu INSTÄLLD!

Program
Inledning och välkomna
Projekt GRIP on LIFE (Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen)
Skogens Vatten – Claes-Göran Alriksson, Linnéuniversitetet
Avslutning (ca 20:30)

Alla intresserade är varmt välkomna! Vi bjuder på fika!

se

Projektet GRIP on LIFE handlar om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel samt restaurering av vattendrag och våtmarker. Läs mer om projekt GRIPonLIFE på www.griponlife.se